Home – App 2

Nền tảng Automation Marketing Đa Kênh từ Big Data & AI

Nền tảng Automation Marketing Đa Kênh từ Big Data & AI

Automation Marketing from Big Data

Automation Marketing from Big Data

Quy Trình Tự Động Hóa Đa Kênh

Hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa vào kịch bản marketing tự động đa kênh và hệ thống big data

Campaign Automation

Thiết kế các chiến dịch marketing tự động đa kênh để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và trải nghiệm người dùng

Big Data & AI

Ứng dụng hệ thống Big Data để làm giàu dữ liệu Lead từ nhiều nguồn để tăng hiệu suất và trải nghiệm người dùng

Enrichment

Hệ thống làm giàu dữ liệu Lead dựa vào Alita Segment hành vi người dùng trên mạng xã hội

Personalize Content

Tối ưu hóa nội dung quảng cáo với từng user để tăng trải nghiệm và tối ưu chuyên đổi

Watch the video

ĐIỂM NỔI BẬT

Một số tính năng trên nền tảng giúp tự động hóa trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa vào Big Data

Chiến Dịch Tự Động Đa Kênh

Thực hiện các chiến dịch marketing tự động đa kênh và nhiều nền tảng

Làm Giàu Dữ Liệu

Dự vào hệ thống Big Data Alita Segment để làm giàu thông tin từ Lead người dùng

Chấm Điểm Khách Hàng

Hệ thống có khả năng chấm điểm khách hàng dựa vào các tương tác của khách hàng với các kênh marketing

Sử Dụng Big Data

Sử dụng Big data & AI để phân tích tập khách hàng tiềm năng

Trung Tâm Lưu Trữ Khách Hàng

Lưu trữ và hợp nhất khách hàng từ nhiều nguồn trên 1 nền tảng

Tích Hợp & API

Hệ thống đã tích hợp hơn 20 cổng giao tiếp thông dụng và tối ưu cho việc tích hợp với các nền tảng khác để tra đổi dữ liệu và marketing

"Hơn 15 năm làm trong lĩnh vực Marketing & Performance, Combo Alita Segment & Alita Automation giúp tôi tối ưu được các campaigns về Lead Generation & khách hàng mới"
Trung Lê
CGO

#3 Nền tảng Automation Marketing Đa Kênh

Đăng ký trải nghiệm