Điểm Nổi Bật

Automation Marketing from Big data

Nền tảng automation kết hợp với Big Data để tối ưu hóa quy trình cho B2B Lead & Tìm kiếm khách hàng tiềm năng B2C

Điểm Nổi Bật

Một số tính năng nổi bật của hệ thống Alita Automation

Tự Động Đa Kênh

Thực hiện các chiến dịch marketing tự động đa kênh và nhiều nền tảng: Email | SMS | Zalo | Viber | Whatapp | Facebook | Google | Tiktok

Big Data

Ứng dụng hệ thống Big Data Alita Segment để tiếp cận hơn 10M tập khách hàng tiềm năng dựa vào hành vi trên mạng xã hội

Làm Giàu Dữ Liệu Lead

Dự vào hệ thống Big Data Alita Segment để làm giàu thông tin từ Lead người dùng, bổ sung dữ liệu vào Data Center

Trung tâm Lưu Trữ Khách Hàng

Lưu trữ và hợp nhất khách hàng từ nhiều nguồn trên 1 nền tảng

Chấm Điểm Khách Hàng

Hệ thống có khả năng chấm điểm khách hàng dựa vào các tương tác của khách hàng với các kênh marketing

Kết Nối & API

Hệ thống đã tích hợp hơn 20 công giao tiếp thông dụng và tối ưu cho việc tích hợp với các nền tảng khác để tra đổi dữ liệu và marketing

Hệ Thống Tracking

Hệ thống tracking mọi nguồn và kênh quảng cáo tới website

Báo cáo & Report

Hệ thống template báo cáo chi tiết các hoạt động và chiến dịch marketing

Drap & Drop

Trình soạn thảo nội dung quảng cáo dễ sử dụng với nền tảng Drap & Drop.